Adyton

Adyton najbardziej ukryta część sanktuarium. Wstęp do niej mieli tylko kapłani lub osoby, które przeszły przez obrzęd oczyszczenia.