Agora

Agora rynek w miastach greckich, na którym koncentrowało się życie polityczne oraz handel i gdzie znajdowały się najważniejsze miejsca kultowe. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy agory: archaiczna, z drogą przebiegającą przez środek placu i jońska, obudowana z czterech stron portykami.