Akwaforta

Akwaforta – technika stosowana w grafice artystycznej, polegająca na wytrawianiu rysunku w płycie miedzianej kwasem azotowym. Znana w końcu XV w., rozpowszechniona w następnych stuleciach.