Heliografia

Heliografia rodzaj fotografii otrzymywanej przez bezpośrednie działanie światła na papier światłoczuły, na którym układa się odpowiednie kompozycje. Także – odbitka wykonana tą techniką.