Patos

Patos w dziełach plastyki; wyraz dramatycznego napięcia uczuć, przedstawiony za pomocą ekspresyjnej mimiki i gwałtownych gestów.