Symbolizm

Symbolizm kierunek w literaturze i sztuce europejskiej końca XIX i XX w., który dążył do wyrażenia w dziele sztuki prawd ogólnych, odczutych intuicyjnie i emocjonalnie, odwracając się od realizmu, a posługując się symbolami. Typowymi dla symbolizmu są takie przedstawienia, w których artysta za pośrednictwem postaci i przedmiotów chce wyrazić jakieś pojęcie lub ideę.