Reinhold Begas

Reinhold Begas urodził się 15.07.1831 r.,w  Schönebergu.

Ten niemiecki rzeźbiarz i malarz jest przedstawicielem

neobaroku. Cieszył się uznaniem Cesarza Wilhelma II, dzięki czemu otrzymał zlecenie na pomniki Wilhelma I i Bismarcka oraz fontannę „Studnia Neptuna”. Inne znane jego działa to: „Amor i Psyche”, „Centaur i Nimfa”, „Nauka Wojenna”.

Zmarł 3.08.1911 r., w Schönebergu.