Wiera Muchina

Wiera Ignatiewna Muchina urodziła się 1.07.1889 r, w Rydze, rosyjska rzeźbiarka.

Czołowa przedstawicielka realizmu socjalistycznego w rzeźbie Związku Radzieckiego i inicjatorka tego kierunku w sztuce współczesnej. Najpierw uczyła się w prywatnych szkołach artystycznych w Moskwie, w 1912 roku wyjechała na dalsze studia do Paryża. Po powrocie do ZSSR rozwinęła bardzo aktywną działalność w dziedzinie sztuki nowego państwa socjalistycznego, stając się uczestnikiem wielu wystaw artystycznych.

Była mistrzem rzeźby pomnikowej i portretowej, zajmowała się równocześnie sztuką dekoracyjno-użytkową. Najbardziej znanym jej dziełem jest wykonana ze stali gigantyczna dwuosobowa grupa „Robotnik i kołchoźnica”, mierząca 24 metry wysokości, kompozycja o prostej i pełnej dynamiki formie. Radziecka wytwórnia filmowa „Mosfilm” przejęła tą grupę jako swoje godło. Wiele rzeźb tej autorki przechowują zbiory państwowe.

Zmarła 6.10.1953 r. w Moskwie.