Andrzej Schlüter

Andrzej Schlüter lub Andreas Schlüter Młodszy urodził się 20.05.1660 r lub 1664 r.

Rzeźbiarz i budowniczy jeden z najwybitniejszych twórców baroku. Pracował dla Jana III Sobieskiego, Fryderyka Wilhelma i Piotra I. Wykonał dekoracje fasad w kaplicy królewskiej w Gdańsku, stiukowe rzeźby w pałacu wilanowskim, budował w Berlinie zamek Elektorski. W Berlinie został profesorem, a następnie rektorem miejscowej akademii oraz nadwornym architektem. Stworzył dwa pomniki Fryderyka Wilhelma z brązu.

Zmarł 10.10.1714 r.