Ten serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę -nie pokazuj więcej tej informacji więcej…

OK

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Serwisu tj. firma Rzeźbiarz Marzeń – Adam Kania, e-mail: biuro@designerofdreasm.pl
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.designerofdreasm.pl (i wszystkie podstrony).
  • Serwis – cała zawartość internetowa mieszcząca się pod adresem www.designerofdreasm.pl
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie gromadzi żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Sklepu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie dokonywać logowania.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Cookis, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • Cookis, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 6. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Najczęściej szukane:

Najczęściej wyświetlane

  86583
  81246
  77998
  74166
  71751
  71184
  70757
  69105
Artykuły filtrowane wg daty: październik 2022
poniedziałek, 31 październik 2022 15:57

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 10

Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Mark Twain 

Zobacz też: August François-Rene Rodin
Opublikowano w Blog
niedziela, 30 październik 2022 15:53

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 9

Nie ma drzew - orzekł sejm liści,
Ci jesienni ateiści...

Jan Sztaudynger 

Zobacz też: August François-Rene Rodin
Opublikowano w Blog
sobota, 29 październik 2022 07:51

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 8

Grzyb z grzybami.
Kolejny etap to już chyba tylko robal z robaczkami

Hi 24:20

z myśli własnych

Zobacz też: August François-Rene Rodin
Opublikowano w Blog
sobota, 29 październik 2022 01:49

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 7


Nie mów
"Mam pecha"
Tylko:
"Gdzie szczęście moje?
Gdzie ono się uśmiecha?"

z myśli własnych

Zobacz też: August François-Rene Rodin
Opublikowano w Blog
piątek, 28 październik 2022 01:44

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 6

 

 

Dobry artysta umie patrzeć na wszystko i na cokolwiek

 

Nanni Grosso

 

Renesansowy malarz i kumpel Leonarda da Vinci

 

 

 

 

 

 

Zobacz też: August François-Rene Rodin
Opublikowano w Blog
środa, 26 październik 2022 23:34

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 5

Po­wszech­nie wia­do­mo, że po­czu­cie hu­mo­ru, jak żadna inna cecha cha­rak­te­ru, po­zwa­la czło­wie­ko­wi za­cho­wać dy­stans i daje mu umie­jęt­ność wzno­sze­nia się – choć­by na krót­ką chwi­lę – ponad prak­tycz­nie każde oko­licz­no­ści.

Viktor E. Frankl - "Czło­wiek w poszukiwaniu sensu"
 

Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów nr 1
Opublikowano w Blog
wtorek, 25 październik 2022 09:31

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 4

Mi­łość nie ogra­ni­cza się do fi­zycz­nej po­wło­ki uko­cha­nej osoby. Praw­dzi­wą głę­bię od­naj­du­je się, do­pie­ro wni­ka­jąc w jej du­cho­we je­ste­stwo, jej we­wnętrz­ne „ja”.

„Połóż mię jak pie­częć na twoim sercu (…) bo jak śmierć po­tęż­na jest mi­łość”.

Viktor E. Frankl - "Czło­wiek w poszukiwaniu sensu" 

Frankl nawiązuje tu do przekazu z Biblii, z księgi Pieśni nad Pieśniami 8:6

Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów nr 1
Opublikowano w Blog
poniedziałek, 24 październik 2022 11:21

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 3

Czło­wiek, który zda sobie spra­wę z od­po­wie­dzial­no­ści, jaką ma wobec innej ludz­kiej isto­ty, która go kocha i  z nie­cier­pli­wo­ścią wy­cze­ku­je jego po­wro­tu, albo wobec ja­kiejś nie­ukoń­czo­nej pracy, nigdy nie bę­dzie zdol­ny ode­brać sobie życia. Wie już, dla­cze­go żyje, a to po­zwo­li mu znieść to, jak żyje.

Viktor E. Frankl - "Czło­wiek w poszukiwaniu sensu" 

Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów nr 1
Opublikowano w Blog
niedziela, 23 październik 2022 13:01

Aby dobrze rzeźbić życie - Dzień 2

Im bar­dziej za­po­mi­na­my o sobie – od­da­jąc się spra­wie, któ­rej pra­gnie­my słu­żyć, bądź też oso­bie, którą pra­gnie­my ko­chać – tym głęb­sze jest nasze czło­wie­czeń­stwo i tym bar­dziej urze­czy­wist­nia­my swój po­ten­cjał.


Viktor E. Frankl - "Czło­wiek w poszukiwaniu sensu"

Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów nr 1
Opublikowano w Blog
sobota, 22 październik 2022 03:31

Aby dobrze rzeźbić życie - Dzień 1

Dążenie do znalezienia sensu życia jest u człowieka głównym motywem postępowania. (...) Śmiem twierdzić, iż nic tak nie pomaga pomyślnie przetrwać nawet najgorsze warunki, jak świadomość, że się prowadzi sensowne życie.
Viktor E. Frankl - "Czło­wiek w poszukiwaniu sensu"

 
Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów nr 1
Opublikowano w Blog