Kora

Kora to „skóra” drewna. Chroni drzewo przed wysychaniem, atakiem zwierząt i grzybów, a w przypadku eukaliptusów i sekwoi także przed ogniem. Kora może mieć różną grubość. Kora sekwoi olbrzymiej niekiedy przekracza 30 cm grubości, a buka może mieć 1 cm grubości.