Abstrakcjonizm

Abstrakcjonizm kierunek w plastyce XX wieku przeciwny przedstawianiu rzeczy i ludzi. Jest to sztuka bezprzedmiotowa, afiguralna.