Archiwolta

Archiwolta – łuk profilowany lub dekorowany, obramiający portal lub inny otwór.