Ceroplastyka

Ceroplastyka sztuka tworzenia rzeźby z wosku, np. do wykonania maski portretowej.