Dynamizm

Dynamizm w sztuce plastycznej, wrażenie spotęgowanego ruchu wywołane odpowiednim układem lub stanem elementów dzieła (plamy barwne, przedmioty, postacie itp.).