Forum

Forum w miastach rzymskich plac handlowy, miejsce, gdzie skupiało się życie obywateli. W dużych miastach istniało kilka forów, a w Rzymie dodatkowo fora cesarskie.