Fresk

Fresk krótko mówiąc to malowanie na mokrym tynku oraz kompozycja wykonana w ten sposób. Fresk to technika malarstwa ściennego, polegająca na kładzeniu na świeżej zaprawie farb rozpuszczonych w wodzie wapiennej.