Futuryzm

Futuryzm – awangardowy kierunek artystyczno-literacki pierwszej połowy ćwierci XX w., powstały ok. 1910 r. głównie we Włoszech i Rosji, głoszący idee anarchicznego buntu przeciw normom życia społecznego, tradycji kulturalnej i tradycyjnym formom sztuki. Wysuwał postulat całkowitego zerwania ze sztuką dawną i stworzenia nowej, oddającej dynamizm nowoczesnego życia. Dążył do wywołania wrażenia ruchu. Typowy dla futuryzmu był kult maszyn, miast, tempa.