Grawerunek

Grawerunek – rysunek wyryty przez artystę w metalu.