Herma

Herma czworokątny słup zwieńczony głową lub popiersiem bóstwa, ustawiony na placach i ulicach. Najczęściej tak przedstawiano opiekuna kupców – Hermesa – stąd nazwa, lecz w ten sposób czczono i innych bogów. Czasami tworzono hermy podwójne, parzyste, wyobrażające stykające się płasko ściętymi tyłami dwie głowy.