Idol

Idol postać ludzka rzeźbiona schematycznie w różnych materiałach (np. w kamieniu, glinie bądź też kości).