Kora

Kora posąg młodej kobiety charakterystyczny dla greckiej sztuki archaicznej.