Klasycyzm

Klasycyzm inaczej neoklasycyzm, styl w sztuce europejskiej w połowie XVIII w. Nawiązujący do wzorów antycznych (grecko-rzymskich).