Mihrab

Mihrab – dekoracyjnie ukształtowana nisza w meczecie, w której stoi podczas modlitwy kapłan (muezin). Również typowy motyw dekoracyjny sztuki islamu.