Monumentalny

Monumentalny przeważnie dużych rozmiarów, mający cechy dostojności, trwałości, powagi.