Nadrealizm

Nadrealizm albo surrealizm jeden z kierunków literatury i sztuki XX wieku, powstały po 1924 roku we Francji w oparciu o rozwój psychologii, interesującej się motywami i pobudkami działań ludzkich, psychiką człowieka. Nie zdobył sobie jednak wielu zwolenników wśród artystów polskich i pozostaje raczej zjawiskiem marginesowym.