Naturalizm

Naturalizm prąd w literaturze i sztuce (ok. 1880 – 1900) dążący do fotograficznej rejestracji życia; brutalnie uwydatniający jego ujemne strony.