Realizm

Realizm jest to pojęcie najczęściej używane w dwóch różnych znaczeniach. W pierwszym, bardziej ogólnym znaczeniu, realizm to sposób przedstawienia artystycznego, w którym artysta wybiera z otaczającej rzeczywistości jej cechy najistotniejsze i ukazuje je w swym dziele. W drugim znaczeniu to kierunek w sztuce europejskiej XIX wieku, przejawiał się zasadniczo jedynie w malarstwie.