Rokoko

Rokoko styl w plastyce XVIII w. charakteryzujący się swobodnym użyciem zakrzywionych, lekkich, płynnych, niesymetrycznych form ornamentacyjnych.