Suchoryt

Suchoryt tak zwana sucha igła to technika graficzna druku wklęsłego. Stalowa igła, zagłębiając się w powierzchnię płyty, pozostawia rowek. Na odbitce daje to efekt szkicu ołówkowego.