Secesja

Secesja styl w sztuce i kulturze artystycznej w okresie ok. 1895 - 1905 zwrócony przeciw tendencjom akademickim i historycznym sztuki XIX w. Cechowała go swoboda kompozycji, stylizacja, dekoracyjność, zamiłowanie do głębokich, płynnych linii i asymetrii.