Snycerstwo

Snycerstwo sztuka rzeźbienia w drewnie; znane od starożytności.