Tokarstwo

Tokarstwo rzemieślnik tokarz metodą toczenia wytwarza drewniane przedmioty. Obróbka tocznia polega na ścinaniu odpowiednimi nożami obracającego się klocka drewnianego. Sztuka ta była znana już w starożytnym Egipcie. inaczej przyczółek, trójkątne pole frontonu budowli starożytnej wypełnione dekoracją rzeźbiarską. W portalach architektury średniowiecznej półkoliste pole nad nadprożem.