Vigelanda

Vigelanda park w Oslo – Vigelandsanlegget, dzieło zaprojektowane przez norweskiego rzeźbiarza Gustava Vigelanda, początek to fontanna, w efekcie końcowym powstało 212 rzeźb przedstawiających 600 ludzi. Artysta zaprojektował wszystko bardzo dokładnie, łącznie z oświetleniem, mozaiką i kutymi bramkami, prace ukończyli wynajęci przez niego pracownicy, już po śmierci autora.