Weryzm

Weryzm włoska nazwa naturalizmu w sztuce i literaturze, zwłaszcza XIX w.