Żelazo

Żelazo w stanie czystym – szarawe, ciągliwe, łatwo magnetyzujące się. Stopy znalazły rozliczne zastosowanie. Najpowszechniej używany metal, zwykle jako stop w postaci stali; wykorzystywany do produkcji wielu przedmiotów: od mostów, samochodów i maszyn po szpilki czy spinacze do papieru.