Jean (Hans) Arp

Jean (Hans) Arp urodził się 16.09.1887 r. w Strasburgu, z pochodzenia Alzatczyk, rzeźbiarz, malarz, grafik.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej

wyjechał do Zurychu w Szwajcarii i eksponował tam obrazy komponowane ze skrawków różnokolorowych tkanin – collages. Związał się w tym czasie z przodującymi ugrupowaniami artystycznymi „Dada”, „Cercle et Carre”, „Abstraction Creation”.

Działalność Arpa była wszechstronna, uprawiał rzeźbę, malarstwo, grafikę, pisał utwory poetyckie. Twórczość jego odegrała wybitną rolę w rozwoju sztuki współczesnej. Reliefy i rzeżby Arpa wykazują bardzo indywidualny styl, upodobanie do form gładkich, o konturach i kształtach obłych, owalnych, pięściowatych i guzowatych.

Ulubione formy rzeźbiarskie Arpa nawiązują do organicznych form jajka, ziarna, obłoku, chmury, kiełka, stylizowanego liścia itp. i są inspirowane przez naturę. Liczne prace stanowią niewątpliwą aluzję do ciała kobiecego, jak np. marmurowy „Tors”, czy gipsowa „Małą mityczna postać” lub „Idol”. Arp był także autorem szeregu rzeźb monumentalnych, np. dla miasteczka uniwersyteckiego w Caracas i dla pałacu UNESCO w Paryżu.

Zmarł 7.06.1966 r. w Szwajcarii.