Charles Despiau

Charles Despiau urodził się 4.11.1874 r., w Mont-de-Marsan.

Francuski rzeźbiarz, przedstawiciel nowoczesnej rzeźby francuskiej, zapoczątkowanej przez A. Rodina. Przez okres 7 lat pracował jako

asystent A. Rodina, a jednocześnie wykonywał własne dzieła. Pracował niemal wyłącznie w brązie, tworzył głównie portrety i akty.

Pierwszym większym sukcesem była „Dziewczyna czytająca”. Inne ważne dzieła to: „Faun”, „Odpoczywający atleta”, „Ewa”, „Azja”, „Dionizos”. Wykonał też popiersia i portrety, m.in.: „Antoinette”, „Leopold Levy”, „Księżniczka Murat”.

Oprócz rzeźby ciekawe były rysunki Despieau, najpierw o cechach malarskich, a następnie coraz bardziej zwięzłe, konturowe niemal, zaledwie kilka kresek dla utrwalenia ruchu. W rysunkach tych pokazał zwykły dzień kobiety, od momentu czesania się, ubierania, odpoczynku, rozbierania i pełnej nagości. W swoich dziełach artysta dążył do prostoty, doskonałość starał się osiągnąć poprzez maksymalną oszczędność zastosowanych środków plastycznej wypowiedzi.

Zmarł 30.10.1946 r., w Paryżu.