Eksekias

Eksekias żył w VI w. p.n.e. grecki garncarz i malarz waz, mistrz stylu czarnofigurowego. Działał w Attyce. Jako jeden z pierwszych podpisywał swoje dzieła. Dekorował wazy scenami figuralnymi zaczerpniętymi z mitologii i z poematów Homera. Umieszczał je głównie na brzuścu naczynia. Jego wazy

odznaczają się pięknym kształtem, a w niezwykle precyzyjnych rysunkach o przejrzystej kompozycji wyczuwa się nastrój zadumy i melancholii. Najsłynniejsze dzieło Ekseklasa to amfora z Achillesem i Ajaksem grającymi w kości oraz czara z Dionizosem w podróży morskiej