Imhotep

Imhotep architekt egipski działający w latach 2650/2620 – 2630/2600 p.n.e., w zależności od przyjętej chronologii.

Imhotep sprawujący funkcję ministra czy wezyra faraona Dżosera

był jednocześnie utalentowanym budowniczym. Przypisuje mu się wybudowanie pierwszej piramidy egipskiej tzw. schodkowej piramidy Dżosera w Sakkara oraz towarzyszącego jej kompleksu budowli. Zespół ten, zbudowany z kamienia, a nie jak dotychczas z suszonej cegły, składał się z piramidy schodkowej – wysokości 600 metrów. Możliwe, że stworzył on kolejną piramidę dla następcy Dżosera, król Sechem-Cheta. Imhotep był pierwszy, który przetworzył w kamieniu najbardziej charakterystyczne cechy ceglano-trzcinowego budownictwa egipskiego.

Po śmierci był powszechnie czczony w Egipcie. Zachowało się wiele jego schematycznych wizerunków zarówno w rzeźbie monumentalnej, jak i w drobnej plastyce. Sława Imhotepa przetrwała w legendzie. Z czasem uznano go za boga i oddawano mu cześć w sanktuarium jeszcze w okresach hellenistycznym i rzymskim..