Katarzyna Kobro

Katarzyna Kobro urodziła się 26.01.1897 w Rosji. Wybitna artystka-rzeźbiarka, żona Władysława Strzemieńskiego.

Była pierwszą rzeźbiarką która wprowadziła do rzeźby polskiej

abstrakcję w oparciu o konstruktywizm – kierunek popularny na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych w środowisku awangardowych artystów Związku Radzieckiego i Zachodniej Europy. Kobro wprowadziła zasadę kompozycji otwartych, przenikających się wzajemnie. Są to zwykle ustawione pod kątem barwne płaszczyzny z metalu czy szkła, sprawiające wrażenie form architektonicznych. Zainicjowany przez Kobro kierunek konstruktywizmu nie znalazł w rzeźbie polskiej naśladowców. Być może, zaważył tu chłodny charakter tej sztuki, sprzeczny z głęboko tkwiącymi w tradycji sztuki polskiej – swoistym romantyzmem i uczuciowością.

Ze względu na zawieruchę wojenną, pozostało nie wiele jej prac, które można zobaczyć w muzeum w Łodzi.

Zmarła 21.02.1951 r w Łodzi.