Myron

Myron żył w V w. p.n.e. Rzeźbiarz grecki, pracował głównie w Atenach, gdzie otrzymał godność obywatela tego miasta.

Wyróżniał się mistrzowskimi odlewami brązu, przestawianiem postaci w ruchu, oraz realistycznym odtwarzaniem zwierząt, ceniony za znawstwo anatomii.

Wykonywał w brązie posągi sportowców i rzeźby zwierząt. Jego prace nie zachowały się. Współcześnie zrekonstruowano z kopii rzymskiej dwa jego dzieła: Dyskobola, ukazanego tuż przed wyrzuceniem dysku, oraz grupę rzeźbiarską „Atena i Marsjasz”, przedstawiającą scenę sporu o flet między nagim bożkiem leśnym a pełną dostojeństwa, odzianą w udrapowaną szatę boginią Ateną. „Dyskobol” - młody miotacz dysku, gotowy do wykonania rzutu, doskonale ujęta chwila napięcia przed decydującym, błyskawicznym ruchem. W przekazach literackich są wymieniane też inne posągi Myrona, z których w starożytności najbardziej cenione były Jałówka – wystawiona na Akropolis ateńskiej oraz rzeźba szybkobiegacza Ladasa.