Władysław Tomasz Kazimierz Oleszczyński

Władysław Tomasz Kazimierz Oleszczyński urodził się 17.12.1807 roku w Końskowoli, rzeźbiarz, medalier, grafik, główny rzeźbiarz Wielkiej Emigracji.

Dzięki stypendium mennicy warszawskiej, gdzie rozpoczynał pracę jako uczeń, udał się do Paryża i kształcił swe umiejętności w pracowni Davida d'Angersa, wybitnego medaliera XIX wieku. Wzorem przepojonego ideami republikańskimi i rewolucyjnymi Davida, który portretował w świetnych medalionach wszystkich bojowników o wolność i demokratów swoich czasów, a w tym Polaków: medalion Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Niemcewicza, Lelewela. Oleszczyński podjął portretowanie na medalionach wybitnych przywódców polskiej emigracji w Paryżu i ludzi zasłużonych dla sprawy polskiej. Jedną z najwybitniejszych prac Oleszczyńskiego jest medal ku czci Ludwika Filipa z 1838 roku.

W czasie krótkiego pobytu w kraju artysta wykonał medaliony, m.in. Deotymy i Wieniawskiego, pomnik Mickiewicza w Poznaniu 1857 – zburzony przez Niemców, pomnik Kazimierza Brodzińskiego w warszawskim kościele Wizytek. W Krakowie w kościele Dominikanów znajduje się uchodzący za najwybitniejsze jego dzieło Pomnik nagrobny generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego.

Zmarł 11.04.1866 w Rzymie, pochowany na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency.