Wincenty Trojanowski

Wincenty Trojanowski urodził się w 1858 r., w Warszawie, polski malarz, rzeźbiarz, medalier. Studiował w Warszawie, a następnie w akademiach Petersburga i Monachium. Podczas długoletniego pobytu w Paryżu od 1891 roku zainteresował się medalierstwem i w tej dziedzinie sztuki uzyskał najlepsze rezultaty. Medale Trojanowskiego, z których pierwsze powstały na przełomie XIX i XX wieku, są oparte na zdobyczach technicznych i stylu francuskiej sztuki medalierskiej, wówczas najwyżej stojącej w Europie. Typowymi cechami tych dzieł były delikatność linii i malarskość. Trojanowski pierwszy wniósł do tej dziedziny sztuki w Polsce świeży prąd stylowy i nowe formy, które w zestawieniu z ogólnym upadkiem rzeźby w drugiej połowie XIX wieku były prawdziwą rewelacją. Przykładem może tu być medal z 1900 roku z podobizną Henryka Sienkiewicza na awersie i wiotką postacią Lygii piszącej słowa „Quo vadis” na rewersie. Był autorem urny na serce Tadeusza Kościuszki, która znajduje się w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Zmarł 1928 w Warszawie.