Ossip Zadkine

Ossip Zadkine urodził się 14.07.1890 r., w Smoleńsku, pochodzenia rosyjskiego, rzeźbiarz reprezentujący nowoczesną rzeźbę francuską.

Od roku 1900 mieszkał głównie w Paryżu, zetknął się tam z modną wówczas rzeźbą murzyńską i przyłączył do kubistów. Jego dzieła z tego okresu, jak odkuty w kamieniu cykl „Formy kobiece”, odznaczają się stylem o przewadze mocno zgeometryzowanych, głęboko wydrążonych kształtów pionowych.

Własny styl artysta wypracował dopiero około roku 1930, o czym świadczy rzeźba „Młoda Muzykantka”. „Prorok”, „Macierzyństwo”, „Orfeusz”. Najbardziej znanego dzieło to „Człowiek z wydartym sercem”, postawiony u wejścia do portu w Rotterdamie. Ma on przypominać zniszczenie tego miasta przez Niemców.

Zmarł 25.11.1967 r. w Paryżu.